# اسماعیل_پیرزاده

صفر

                                                   صفر    صفر، نقطه ای است که باید گاهی به آن فکر کرد روی آن قرار گرفت و حرکتی نو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید