این روشناییِ امید

"مالِ من" هستی ها؛

"دارمَت" ها؛

و تمام "عاشقانه" ها

با تمام حس هایی که ایجاد می کنند ، شعف هایی که می رویانند ، بال هایی از ذوق که برای پرواز عطا می کنند

نمی توانند به روشنایی نور سپیدی برسند که از فهمیدن "دوستم داری" ها دل و قلب را روشن می کند و به جان روح می دمد...


/ 0 نظر / 23 بازدید